LOADINGLOADING...!

    Bệnh Điên - The Crazies - 2010

    Bệnh Điên (The Crazies) (2010)Giới thiệu về các cư dân của một thị trấn Iowa nhỏ đột nhiên gặp khó khăn do điên loạn và sau đó tử vong sau khi một chất độc bí ẩn gây ô nhiễm nguồn nước.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer