LOADINGLOADING...!

    Bệnh Viện Tâm Thần - Gothika - 2003

    Bệnh Viện Tâm Thần (Gothika) (2003)Câu chuyện ma, trong đó một bác sĩ tâm thần nữ kìm nén thức dậy như một bệnh nhân trong tị nạn, nơi cô làm việc với không có bộ nhớ lý do tại sao cô ấy là có và những gì cô ấy đã làm.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer