LOADINGLOADING...!

    Bệnh Viện Thứ 3 - The 3Rd Hospital - 2012

    Trong phim The 3rd Hospital (Bệnh Viện Thứ 3) câu chuyện diễn ra trong khoa phẫu thuật thần kinh tại một bệnh viện. Có một cuộc tranh luận đang diễn ra liên quan đến Đông y truyền thống và Tây y. Tất cả các bác sĩ đều đam mê về nghề nghiệp mà họ đã chọn.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn