LOADINGLOADING...!

    Biên Niên Trò Chơi - Video Games: The Movie - 2014

    Video Games: The Movie, một phim tài liệu, nhằm mục đích giải trí và khán giả giáo dục về cách trò chơi video được thực hiện, thị trường, và tiêu thụ bằng cách nhìn lại lịch sử và văn hóa chơi game qua con mắt của các nhà phát triển trò chơi, các nhà xuất bản, và người tiêu dùng. Bộ phim không chỉ là một bộ phim về ngành công nghiệp game, mà còn một cái gì đó chất chứa nhiều hơn nữa tham vọng; các câu hỏi về "game thủ", nhà sản xuất trò chơi,...... 

load player

Trailer