LOADINGLOADING...!

    Biệt Đội 8: Chiến Dịch Congo - Seal Team Eight: Behind Enemy Lines - 2014

    Trong phim Biệt Đội 8: Chiến Dịch Congo (Seal Team Eight: Behind Enemy Lines) Biệt đội 8 được nhận nhiệm vụ tiến sâu vào vùng Congo Châu Phi tiêu diệt quân đội được cho là của nhóm khủng bố Al-Qaeda huấn luyện và chế tạo Uranium...

Server HotVN