LOADINGLOADING...!

    Binh Đoàn Kinh Dị - Puppet Master X: Axis Rising - 2012

    Binh Đoàn Kinh Dị (Puppet Master X: Axis Rising) (2012)Một nhóm đội quân của Đức Quốc Xã âm mưu chế tạo cỗ máy biến người chết thành những cố máy giết người phục vụ cho âm mưu xâm chiếm toàn cầu. Cho đến khi những người bạn của một thành viên trong binh đoàn kinh dị phát hiện thì âm mưu mới bị phá vỡ ...

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer