LOADINGLOADING...!

    Binh Đoàn La Mã - Centurion - 2010

    Centurion (Binh Đoàn La Mã) (2010)Năm 117 trước công nguyên, lãnh thổ của đế chế La Mã đã trải dài từ Ai Cập đến tân Ban Nha, còn về phía Đông thì đến tận Hắc Hải. Thế nhưng, ở phía bắc nước Anh, đội quân xâm lược tàn bạo, số 13, lại bị chùn bước khi phải đối mặt với cuộc tập kích từ một kẻ thù “khó xơi”: bộ tộc Pict, những kẻ mọi rợ đáng sợ.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer