LOADINGLOADING...!

    Bịp Vương - The Tricky Master - 1999

    Bịp Vương (The Tricky Master) (1999)Pizza Chan phải làm vui lòng thủ lĩnh Ferrari của một nhóm đầu gấu nổi tiếng trong vùng, nhưng những câu chuyện vui của anh không hề làm hài lòng Ferrari, Pizza phải cầu cứu anh của mình là Sifu (Châu Tinh Trì) - vua bịp - giúp đỡ.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN