LOADINGLOADING...!

    Bốn Chàng Tài Tử - Legendary Four Aces - 2000

    Phim Bốn Chàng Tài Tử (Tứ Đại Thiên Tài) nói về 4 chàng hiền sĩ bao gồm Đường Bá Hổ, Chúc Chi Sơn, Văn Trương Minh và Châu Văn Tân được Ninh Vương triệu về làm thuộc hạ sau khi 4 chàng công thành danh toại. 4 chàng 4 tính cách khác nhau nhưng họ đều tài giỏi và sống có nhân nghĩa. Nhưng liệu Bốn Chàng Tài Tử sẽ làm gì khi họ phát hiện Vương Ninh có âm mưu tạo phản...

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn