LOADINGLOADING...!

    Bước Khẽ Đến Hạnh Phúc - Bước Khẽ Đến Hạnh Phúc - 2014

    "Nội dung phim Bước Khẽ Đến Hạnh Phúc: Bước khẽ tới hạnh phúc" (ĐD Lưu Trọng Ninh) bấm máy từ tháng 9/2012 và đã hoàn thành cách đây khá lâu. Tuy nhiên do một vài trục trặc nên quá trình thực hiện kéo dài hơn dự kiến. "Bước khẽ tới hạnh phúc" vừa được trình Hội đồng duyệt phim quốc gia nhưng do có một số cảnh nóng nên phim đã bị dán nhãn 16+. Phim xoay quanh cô gái người Mỹ gốc Việt Vivean (Ngân Khánh đóng). Vivean làm việc cho một tổ chức quốc tế tài trợ thiết bị y tế cho VN. Cô lần đầu được cử về Việt nam với nhiệm vụ kiểm tra chất lượng lô hàng thiết bị y tế mổ tim cho trẻ bị tim ..

load player

Trailer