LOADINGLOADING...!

    Cái Chết Kẻ Phục Thù - Revenge: A Love Story - 2010

    Cái Chết Kẻ Phục Thù (Revenge: A Love Story) (2010)Nhân viên cửa hàng tạp hoá của A Đinh (Juno Mak) chứng kiến người bạn gái thiểu năng của mình Trương Vinh (Sora Aoi) bị hãm hiếp tàn bạo bởi những tay cảnh sát biến chất mà không thể làm gì được. Để che giấu tội lỗi, cảnh sát thông đồng với nhau để A Đinh phải vào tù. 6 tháng trong tù, A Đinh sôi sục hận thù và lập ra một kế hoạch trả thù man rợ nhất dành cho những kẻ đã hãm hại bạn gái anh…

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN