LOADINGLOADING...!

    Cái Hố - Holes - 2003

    Cái hố (Holes) (2003)Bị bắt lao động công ích vì tội ăn cắp, Stanley phải đào một cái hố lớn dưới sự kiểm soát của bà Warden kỳ quái cùng những phụ tá của bà ta. Nhưng đó là nơi chôn báu vật mà Warden đang muốn tìm. Khi Stanley bỏ trốn, mọi chuyện tồi tệ trở nên tồi tệ.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer