LOADINGLOADING...!

    Cảm Ơn Vì Hút Thuốc - Thank You For Smoking - 2005

    Cảm Ơn Vì Hút Thuốc (Thank You For Smoking) (2005)Bộ phim hài châm biếm sau mưu đồ của phát ngôn viên chính của Big thuốc lá, Nick Naylor, người quay thay cho thuốc lá trong khi đang cố gắng để duy trì một mô hình vai trò cho con trai mười hai tuổi của mình.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer