LOADINGLOADING...!

    Căn Bệnh Quái Ác 2 - Contracted: Phase Ii - 2015

     Tiếp nối câu chuyện ở phần 1 (Contracted 2013), ở phần 2 này, mức độ tàn phá của căn bệnh quái ác đã tiến triển kinh khủng, kẻ tâm thần đã gây ra nguồn bệnh cho rằng xã hội loài người là một loài virus nguy hiểm cần phải loại trừ...

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer