LOADINGLOADING...!

    Cao Bồi Mất Súng - Gunless Poster - 2010

    Cao bồi mất súng (Gunless Poster) (2010)Nội dung phim: Một tên cướp thoát được cuộc treo cổ từ Mỹ và lưu lạc qua đến tận Canada. Vừa mới đến đó, hắn đã gây chiến với một người và thách anh ta đấu súng với mình. Nhưng cuộc đấu súng bất thành vì người được thách đấu không có súng. Hắn không bỏ qua được, và cũng không thể bắn một người không có súng được. Thế là bằng mọi cách hắn phải tìm một khẩu súng lục cho anh ta để 2 người có thể đấu súng với nhau. Và mọi chuyện bắt đầu xảy ra… 

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer