LOADINGLOADING...!

    Cặp Đôi Khắc Khẩu - Ad Mania - 2011

    Trong phim Cặp Đôi Khắc Khẩu (Ad Mania) ngành quảng cáo cạnh tranh vô cùng gay gắt, cũng là nơi thể hiện tài năng của những cá nhân kiệt xuất như Long Thiên Tước. Anh chưa từng có ý ổn định cuộc sống cho đến khi gặp gỡ Nguyễn Tâm Lệ, để giúp cô đối chọi lại với công ty đối thủ, Thiên Tước đã vào công ty cô làm việc, giúp nó vượt qua khủng hoảng...

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn