LOADINGLOADING...!

    Captain America: Chiến Binh Mùa Đông - Captain America: The Winter Soldier - 2014

    Bộ phim Captain America: Chiến Binh Mùa Đông (Captain America: The Winter Soldier) là câu chuyện tiếp nối bộ phim The Avengers, khi Steve Rogers phải tìm cách hòa nhập vào thế giới hiện đại và kết hợp với Natasha Romanoff/Black Widow để chiến đấu chống lại một kẻ thù nguy hiểm ở Washington, D.C.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN