LOADINGLOADING...!

    Carne - Carne - 1991

     Sau khi ông nghĩ rằng con gái câm của ông bị tấn công, một người bán thịt đâm và đánh bại một người đàn ông, làm thay đổi toàn bộ cuộc sống của mình trong một thời gian rất ngắn...

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer