LOADINGLOADING...!

    Chân Giả Uy Long - Gameboy Kids - 2002

    Chân Giả Uy Long (Gameboy Kids) (2002)Kow Wai vô tình có một khuôn mặt y hệt một tên trùm xã hội đen và sau đó tên trùm này bị hại, do hiểu lầm anh được đưa lên thay thế làm một đại ca bất đắc dĩ và phải đối đấu với hàng ngàn nguy hiểm phía trước.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN