LOADINGLOADING...!

    Chân Tướng - The Other Truth - 2011

    Trong phim Chân Tướng (Bên Lề Công Lý) Đại luật sư Lưu Tư Kiệt (Trần Triển Bằng đóng) là một người tham vọng và cầu toàn. Anh có thể không màng an nguy bản thân, sẵn sàng làm mọi cách để thắng được các vụ kiện, thậm chí là vi phạm hiệp ước hành nghề.