LOADINGLOADING...!

    Chiếc Túi Nguy Hiểm - The Bag Man - 2014

    Một người đàn ông được ông chủ của mình giao cho vận chuyển một chiếc túi bí mật với điều kiện anh không được biết bên trong chiếc túi đang chứa những gì. Công việc tưởng chừng đơn giản nhưng đã kéo anh vào những vụ giết người liên quan đến bí mật bên trong chiếc túi.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN