XIN TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG TỪ 13.12.2016
LOADINGLOADING...!

    Chiến Binh Thời Sengoku Season 1 - Sengoku Basara Season 1 - 2014

               Ai hồi nhỏ có cài Neogeo chắc biết game này, ha ha.