LOADINGLOADING...!

    Chiến Dịch Diều Hâu - Black Hawk Down - 2001

    Chiến Dịch Diều Hâu (Black Hawk Down) (2001)123 elite lính Mỹ thả vào Somalia bắt giữ hai phụ tá hàng đầu của một lãnh chúa nổi loạn và tìm thấy chính mình trong một trận chiến tuyệt vọng với một lực lượng lớn của nhiều vũ trang Somalia.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer