LOADINGLOADING...!

    Chiến Thuật Sai Lầm - Tactical Force - 2011

    Chiến Thuật Sai Lầm (Tactical Force) (2011)Một nhóm huấn luyện cho đội SWAT của LAPD đi sai lầm nghiêm trong khi họ đối đầu với hai băng nhóm tôi phạm, khi họ đột nhập vào nhà chứa máy bay bị bỏ rơi và phát hiện đây chỉ là một cái bẫy. Diễn biến tiếp theo thế nào mời bạn xem phim sẽ rõ...

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer