LOADINGLOADING...!

    Chúng Ta Là Người Ấn Độ - Swades, We The People - 2004

    Chúng Ta Là Người Ấn Độ (Swades, We The People) (2004)Một nhà khoa học Ấn Độ thành công trở về một ngôi làng Ấn Độ để có vú em của mình sang Mỹ với anh ta và trong quá trình này rediscovers nguồn gốc của mình.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer