LOADINGLOADING...!

    Chúng Tôi Từng Là Lính - We Were Soldiers - 2002

    Chúng Tôi Từng Là Lính (We Were Soldiers) (2002)Câu chuyện của một trận chiến lớn đầu tiên của giai đoạn chiến tranh Việt Nam và những người lính ở cả hai bên chiến đấu Mỹ.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer