LOADINGLOADING...!

    Chuyên Gia Đàm Phán - The Negotiator - 1998

    Chuyên Gia Đàm Phán (The Negotiator) (1998)Anh là một tay thương thuyết tài ba đã bao lần đối mặt bọn bắt cóc con tin. Thế rồi anh bị gài vào một vụ án mà buộc phải bắt cóc con tin... một tay thương thuyết được phái tới... Hai tay thương thuyết "ma mãnh" ở vào tình thế phải đối đầu với nhau...

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer