LOADINGLOADING...!

    Chuyến Hạm Cuối Cùng - The Last Ship Season 1 - 2014

    Chuyến tàu cuối cùng phần 1 - The Last Ship Season 1, The Last Ship (2014) Phi hành đoàn của một tàu khu trục hải quân buộc phải đối đầu với thực tế của một cuộc sống mới khi một đại dịch giết chết hầu hết dân số thế giới. Dựa trên tiểu thuyết cùng tên, The Last Ship kể về chiến hạm USS Nathan James may mắn tránh được đại dịch toàn cầu đã giết hơn 50% dân số thế giới.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn