LOADINGLOADING...!

    Chuyện Tình Ở Song Kun Quan - Sungkyunkwan Scandal - 2010

    Phim Sung Gun Gwan Scandal (Chuyện Tình Ở Song Kun Quan) là drama cổ trang học đường đầu tiên của Hàn Quốc. Bộ phim Sungkyunkwan Scandal lấy bối cảnh học phủ cao nhất thời Chusun Sung Gun Gwan, kể câu chuyện tình yêu và tình bạn của 4 con người trẻ tuổi.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn