LOADINGLOADING...!

    Cô Gái, Bị Gián Đoạn - Girl, Interrupted - 1999

    Cô Gái, Bị Gián Đoạn (Girl, Interrupted) (1999)Dựa trên tài khoản của nhà văn Susanna Kaysen nghỉ 18-tháng của cô tại một bệnh viện tâm thần trong những năm 1960.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer