LOADINGLOADING...!

    Cô Nàng Đẹp Trai - Fabulous Boys - 2013

    Trong phim Cô Nàng Đẹp Trai (Fabulous Boys) nhân vật nữ chính cải nam trang để thay người anh sinh đôi tham gia nhóm nhạc nam A.N.JELL. Trong đó, Huỳnh Thái Kinh là giọng ca chính cao ngạo, Khương Tân Vũ là tay chơi ghi-ta, Jeremy là tay trống, và nữ tu Cao Mỹ Nữ (Gemma) thì giả trai - Cao Mỹ Nam (Gemma)...

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn