LOADINGLOADING...!

    Cô Thị Trưởng Đa Tình - City Hall - 2009

    Bộ phim City Hall (Cô Thị Trưởng Đa Tình) là phim truyền hình nói về các vấn đề chính trị trong một phong cách hài hước, lãng mạn. Câu chuyện phim là những tình tiết xảy ra giữa một nữ thị trưởng trẻ và một quan chức trẻ trong cơ quan nhà nước.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn