LOADINGLOADING...!

    Cớm Giang Hồ - Officer Down - 2013

    Trong phim Cớm Giang Hồ (Officer Down) Cảnh sát thám tử Callahan sau khi bị bắn gục đã lọt vào một âm mưu từ hai phía. Phía băng đảng muốn gài bẫy để mượn tay anh thanh toán một đồng nghiệp của anh. Phía cục cảnh sát thì lại muốn làm mọi cách để giữ tiếng tăm cho mình...

Server HotVN