LOADINGLOADING...!

    Conan 04: Gương Mặt Kẻ Thủ Phạm - Conan Movie 04 Captured In Her Eyes - 2000

    Conan 04: Gương mặt kẻ thủ phạm (Conan Movie 04 Captured In Her Eyes) (2000)3 nhân viên cảnh sát bị giết. Sau đó, Ran đã nhìn thấy kẻ sát nhân giết chết người bạn tốt nhất của cô và cô bị mất trí nhớ của mình. Conan và Thanh tra Megure đang cố gắng để tìm ra kẻ giết người.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer