LOADINGLOADING...!

    Công Chúa Mononoke - Princess Mononoke - 1997

    Công Chúa Mononoke (Princess Mononoke) (1997)Trên một cuộc hành trình tìm việc chữa bệnh cho một lời nguyền Tatarigami, Ashitaka thấy mình ở giữa một cuộc chiến tranh giữa các vị thần rừng và Tatara, khai thác thuộc địa. Trong nhiệm vụ này, ông cũng gặp San, Mononoke Hime.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer