LOADINGLOADING...!

    Công Lý Báo Thù - Law Abiding Citizen - 2009

    Công Lý Báo Thù (Law Abiding Citizen) (2009)Khi một vụ đột nhập và cướp tài sản ở một ngôi nhà diễn biến theo hướng tồi tệ, kẻ sống sót duy nhất sẽ chỉ dừng lại khi việc trả thù cho những người mà anh yêu quý hoàn tất. 

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer