LOADINGLOADING...!

    Cổng Trời 2: Chiếc Giương Chân Lý - Stargate The Ark Of Truth - 2008

    Cổng trời 2: Chiếc giương chân lý (Stargate The Ark Of Truth) (2008)SG-1 tìm kiếm một Artifact cổ đại cuối cùng đánh bại Ori. Nhưng Artifact là trong thiên hà Ori.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer