LOADINGLOADING...!

    Cổng Trời 3 - Stargate Continuum - 2008

    Cổng Trời 3 (Stargate Continuum) (2008)Ba-anh quay ngược thời gian và ngăn chặn các chương trình Stargate đang được bắt đầu. SG-1 bằng cách nào đó phải khôi phục lại lịch sử.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer