LOADINGLOADING...!

    Cổng Trời I - Stargate - 1994

    Cổng trời I (Stargate) (1994)Một thiết bị teleportation giữa các sao, được tìm thấy ở Ai Cập, dẫn đến một hành tinh với con người giống như người Ai Cập cổ đại thờ thần Ra.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer