LOADINGLOADING...!

    Cuộc Chiến Ba Dòng Máu - True Bloodthirst - 2012

    Cuộc chiến ba dòng máu (True Bloodthirst) (2012)Bộ phim là cuộc chiến giữa loài người, ma cà rồng và người dơi, con người phải bỏ qua thù hận trước mắt với Ma Ca Rồng mà kết hợp để cùng tiêu diệt bọn dơi đang khát máu.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer