LOADINGLOADING...!

    Cuộc Chiến Dưới Tháp Cổ 2 - Avp: Alien Vs. Predator: Requiem - 2007

    Cuộc chiến dưới tháp cổ 2 (AVP: Alien vs. Predator: Requiem) (2007)Tại Gunnison County, một phi thuyền đâm vào rừng mang theo một phôi Alien được cấy vào thân của một tên phi công Predator. 2 cha con Buddy Benson và con rai Sam đang đi săn trong rừng và đã chứng kiến vụ đâm phi thuyền, nhưng họ đã bị đuổi giết bởi con Alien. Trong khi đó, một tên Predator khác đã đáp xuống trái đất để tìm kiếm Alien và phá hủy bằng chứng về sự xuất hiện của chúng ở Trái Đất. Những người dân thị trấn nghiễm nhiên đứng giữa cuộc chiến thảm khốc giữa hai loài quái vật ngòai trái đất. Một nhóm những kẻ sống sót đã chia ra làm ..

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer