LOADINGLOADING...!

    Cuộc Chiến Người Ngoài Hành Tinh - Ae Apocalypse Earth - 2013

    Trong phim Cuộc Chiến Người Ngoài Hành Tinh (AE Apocalypse Earth): Khi trái đất bị xâm lược, một nhóm quân đội đã đưa những người ưu tú lánh nạn ở hành tinh khác. Nhưng không may họ đã rơi trúng vào một hành tinh hiếu chiến không nghênh tiếp những người lạ có mặt trên hành tinh của mình...

Server HotVN