LOADINGLOADING...!

    Cuộc Chiến Nhân Quyền - Made In Dagenham - 2010

    Cuộc Chiến Nhân Quyền (Made in Dagenham) (2010)Một vở kịch của cuộc đình công năm 1968 tại nhà máy Ford Dagenham, nơi các công nhân nữ bước ra trong cuộc biểu tình chống lại sự phân biệt đối xử tình dục.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer