LOADINGLOADING...!

    Cuộc Chiến Ở Ba Lan 1920 - Battle Of Warsaw 1920 - 2011

    Cuộc Chiến Ở Ba Lan 1920 (Battle of Warsaw 1920) (2011)Battle of Warsaw 1920 là bộ phim 3D đầu tiên của Ba Lan. Ba Lan chiến thắng trong cuộc chiến chống lại nước Nga Xô Viết như được thấy thông qua đôi mắt của hai nhân vật chính trẻ, Ola và Jan. Cô là một vũ công tại Vacsava, trong khi anh ta là một sĩ quan kỵ binh và nhà thơ, những người tin vào lý tưởng xã hội chủ nghĩa.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer