LOADINGLOADING...!

    Cuộc Chiến Thây Ma Của Hướng Đạo Sinh - Scouts Guide To The Zombie Apocalypse - 2015

     Ba hướng đạo sinh vào đêm cắm trại cuối cùng, họ phát hiện Zombie đang lần lượt tràn vào, đại dịch Zombie bùng nổ, cũng là lúc họ nhận ra ý nghĩa của tình bạn khi thế giới đang tận diệt bởi đại dịch Zombie..

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer