LOADINGLOADING...!

    Cuộc Chiến Zombie Phần 2 - Z Nation Season 2 - 2015

     Ba năm sau khi virus zombie đã lây nhiễm tại Mỹ, một nhóm các anh hùng hàng ngày phải vận chuyển những người sống sót từ New York đến California, nơi mà các phòng thí nghiệm cần máu của họ để bào chế ra vắc xin trừ dịch bệnh này.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server VNPT STREAM

Trailer