LOADINGLOADING...!

    Cuộc Chơi - Game - 2011

    Trong phim Cuộc Chơi (Game) Bốn người lạ Neil Menon, OP Ramsay, Tisha Khanna và Vikram Kapoor được mời ẩn dật Kabir Malhotra, hòn đảo riêng của Samos, Hy Lạp. Họ không biết nhau và họ không biết anh ta ... và vào sáng hôm sau, họ sẽ muốn họ đã không bao giờ đến. nó là một bộ phim tuyệt vời mà sẽ giữ cho bạn tập trung trên màn hình...

Server HotVN