LOADINGLOADING...!

    Cuộc Chơi Phần 1 - The Player Season 1 - 2015

    Một nhân viên phân tích dữ liệu đã về hưu chuyển qua làm chuyên gia an ninh ở Las Vegas, dấn thân vào nhiệm vụ ngăn chặn tội ác bằng cách tính toán, dự đoán từ trước khi các vụ án xảy ra.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server VNPT STREAM

Trailer