XIN TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG TỪ 13.12.2016
LOADINGLOADING...!

    Cuộc Đấu Tử Thần - Hard Boiled - 1992

    Cuộc Đấu Tử Thần (Hard Boiled) (1992)Một khó khăn như với đội cảnh sát với một đại lý bí mật tắt một tên cướp hung hãn và phi hành đoàn của ông.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer