LOADINGLOADING...!

    Cuộc Đình Công - Lockout - 2012

    Trong phim Cuộc Đình Công (Lockout) Guy Pearce và Maggie Grace diễn xuất và lấy bối cảnh trong một tương lai gần, “Lockout” theo chân một cựu gián điệp chính phủ bị kết tội oan (Pearce), mà cơ hội tìm lại tự do tùy thuộc vào một điệp vụ nguy hiểm cứu con gái của Tổng Thống (Grace), bị những phạm nhân nổi loạn bắt làm con tin tại một nhà tù an ninh tối đa ngoài không gian...

Server HotVN